Filmography

 Samaira Sandhu has worked in films like: Dhayam, Bharateeyans, and Umran Ch Ki Rakheya.

Dhayam